• Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” sp. z o.o. w Zalesiu 46-146 Domaszowice

  • Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Organizacja: spółka Skarbu Państwa

  • Przedmiot działalności: prowadzenie chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem tuczu trzody chlewnej, produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz innej działalności gospodarczej dotyczącej produkcji, obrotu, usług, handlu

  • Organ i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje: spółkę reprezentuje Prezes Zarządu – Krzysztof Gołębiowski

  • Struktura własnościowa: jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

  • Majątek: kapitał założycielski wynosi 19.074.000,00 zł

  • Podmiot udostępniający informację:  PPH „FERMA-POL” sp. z o.o. w Zalesiu

  • Osoba  udostępniająca informację:  mgr inż. Krzysztof Gołębiowski – Prezes Zarządu