Nieodłącznym elementem produkcji zwierzęcej jest czynnik ludzki w bezpośredniej pracy hodowlanej. Specyfika pracy z żywymi zwierzętami wielkiego stada jest nie do przeszacowania. Ogromną rolę odgrywa tu profesjonalizm, wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Większość naszej załogi rekrutuje się z gminy Domaszowice i Byczyna. Obecnie zatrudnienie kształtuje się na poziomie 120 osób. Nasza załoga jest wiekowo ustabilizowana ze znaczącym udziałem ludzi w średnim wieku. Taka struktura pozwala na płynną adaptację zawodową ludzi młodych z jednoczesnym zachowaniem w produkcji dominującego udziału pracowników o dużym doświadczeniu zawodowym.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień specjalistycznych pracowników jest jednym z najważniejszych elementów polityki personalnej naszego przedsiębiorstwa.