„ Ferma – Pol” Spółka z o.o. w Zalesiu  ma już blisko 40–letnią historię – pierwsze tuczniki żywca wieprzowego sprzedano w 1974 roku.

Przedsiębiorstwo powstało jako zaplecze surowcowe dla przemysłu mięsnego opolszczyzny i jego podstawową działalnością była przemysłowa produkcja żywca wieprzowego w tzw. cyklu zamkniętym. W krótkim okresie, bo już po trzech latach rozruchu technologicznego, przedsiębiorstwo osiągnęło pełną zdolność produkcyjną. Zasadniczymi wskaźnikami potencjału produkcyjnego jest 24-tysięczna obsada zwierząt i roczna przeciętna produkcja 36 500 szt tucznika.

Jednocześnie, w latach siedemdziesiątych, do zasadniczych obiektów hodowlanych dołączyły następne niezbędne inwestycje: oczyszczalnia ścieków, wytwórnia pasz i zaplecze techniczne.

W roku 1999 do przedsiębiorstwa dołączono w formie dzierżawy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dwa gospodarstwa: Biskupice z gruntami uprawnymi w ilości 755 hektarów.

W latach dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwo przeszło szereg procesów restrukturyzacyjnych i ich efektem była forma organizacyjno-prawna – jednoosobowa spółka Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działająca na zasadzie Kodeksu Spółek Handlowych. W ramach statutowej działalności Spółka dokonała głębokiego przeorientowania w kierunku strategii rynkowej, usprawnienia organizacji, racjonalizacji kosztów produkcji oraz poprawy efektywności działania.

Modernizujemy systematycznie park maszynowy i usprawniamy technologię w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Szczególny nacisk kładziemy na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego i dotrzymaniem obowiązujących norm.

Zasadniczym celem Spółki jest utrzymanie wiodącej pozycji w branży wielkotowarowych producentów przemysłowego tuczu trzody chlewnej i oczekiwanej przez naszych odbiorców jakości. Cel ten realizujemy między innymi poprzez produkcję tucznika o najwyższych parametrach jakości pod względem przetwórstwa mięsnego i wymagań rynkowych naszych klientów.

W 1998 roku uzyskaliśmy świadectwo przedsiębiorstwa czystszej produkcji za wprowadzenie i stosowanie proefektywnych i proekologicznych systemów zarządzania produkcją. Usprawniamy system organizacji i zarządzania Spółką, zapewniając każdemu pracownikowi możliwość efektywnego wykorzystania swoich umiejętności przy uzyskaniu maksymalnej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wszystkie dotychczasowe a także przyszłe działania Spółki służą tworzeniu nowoczesnego przedsiębiorstwa, dostosowanego do wymogów współczesnego rynku, przyjaznego środowisku i pracownikom oraz spełniającego oczekiwania naszych klientów.