…czyli krótko o kontroli jakości i o współpracy z placówkami naukowymi.

 

W warunkach wolnorynkowej konkurencji, sukces firmy zależy od stopnia spełnienia oczekiwań klienta. Realizujemy to zagadnienie poprzez określony przepisami i doświadczeniem reżim sanitarny, bezpośrednio nadzorowany przez własne i zewnętrzne służby weterynaryjne.

Jesteśmy również bazą techniczną dla przeprowadzania różnych badań i doświadczeń w zakresie produkcji zwierzęcej i pasz oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego. Prace prowadzone są pod nadzorem naukowców z:

- Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedry Hodowli Trzody Chlewnej oraz Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
- Instytutu Weterynarii w Puławach
- innych instytucji i przedsiębiorstw specjalistycznych.