… czyli omówienie procesu produkcyjnego w naszej firmie.

Produkcja trzody chlewnej wysokiej klasy z niską zawartością tłuszczu prowadzona jest w skali wielkotowarowej w cyklu zamkniętym.

   Proces produkcyjny odbywa się w sektorach:

- stada podstawowego macior
- porodu
- odchowu prosiąt
- tuczu

Wyprodukowany żywiec w 90% jest sprzedawany zakładom przetwórstwa mięsnego, a 10% przetwarzamy we własnej ubojni.

W celu ciągłej poprawy jakości żywca modernizujemy systematycznie obiekty inwentarskie i unowocześniamy technologię chowu. Prowadzimy badania w zakresie żywienia zwierząt i poprawy stanu genetycznego stada. Procesom tym sprzyja własna stacja unasieniania zwierząt i szeroka współpraca z przedsiębiorstwami o podobnej branży w kraju i za granicą, a szczególnie ścisła współpraca z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i branżowych Instytutów naukowych.