W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu, Minister Skarbu Państwa informuje, iż w dniu 29 listopada 2016r. pomiędzy Skarbem Państwa a AGRO DUDA Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, podpisana została umowa sprzedaży 100% udziałów Spółki za kwotę 22.011.396,00 zł. Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie udziałów nastąpi pod warunkiem niewykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługującego jej na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z późn. zm.) prawa pierwokupu Udziałów oraz po zapłacie ceny transakcji.

 

Link do ogłoszenia na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa:

Ogłoszenie – prywatyzacja FERMA-POL Zalesie

W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu, Minister Skarbu Państwa informuje, iż do dalszego etapu prywatyzacji Spółki, obejmującego przeprowadzenie ograniczonego badania dokumentów Spółki i jej przedsiębiorstwa (tzw. due diligence) oraz złożenie wiążących propozycji warunków umowy nabycia udziałów Spółki postanowił dopuścić AGRO DUDA Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie.