PPH „FERMA-POL” Sp. z o.o. w Zalesiu

46-146 Domaszowice

NIP 752-000-03-52

tel. 77 419 43 61 do 63,   fax  77 419 43 68 wewn. 307

E-mail: fermapol1@pro.onet.pl